Vragen

Een AED redt levens. De enige remedie voor een acute hartstilstand is een shock van een AED, waarbij er een overlevingskans van maar liefst 70% is als deze binnen snel wordt ingezet. Jaarlijks zijn ruim 15.000 Nederlanders het slachtoffer van een acute hartstilstand.

Een AED is speciaal ontwikkeld voor ‘leken’ en werkt daardoor heel simpel. De AED wordt aangezet en geeft vervolgens via heldere steminstructies precies aan wat moet gebeuren. De AED analyseert het hart en zal alleen een shock toedienen als dat nodig is. Dit doet de AED volautomatisch, dit hoeft u niet zelf te doen. Slachtoffers die om andere redenen dan een acute hartstilstand hulp nodig hebben, krijgen nooit een shock toegediend.

U belt onmiddellijk 112 en pakt de AED. De meldkamer zal u in dit proces ondersteunen en de ambulancedienst alarmeren.

De AED bij u aan het pand is altijd beschikbaar en bereikbaar voor nood. Uw buurt kan daarmee de AED in geval van nood te allen tijde inzetten.

Nederland Hartzeker is direct geïnformeerd als de AED is ingezet. Na de inzet wordt de AED gecontroleerd, gereinigd, voorzien van nieuwe materialen en in de kast teruggeplaatst. Uw AED is direct weer inzetklaar.

De AED wordt veilig opgeborgen in een robuuste en herkenbare AED kast, die allerlei technologie heeft om de AED ‘live’ te monitoren en tegen de weersomstandigheden beschermd. De opvallende verlichting zorgt voor een goede vindbaarheid gedurende de nacht en zorgt voor een fraaie uitstraling. De AED en kast zijn verzekerd tegen oneigenlijk gebruik en onheil van buiten af. De kast is niet op slot, maar toegankelijk en verzegeld. Het speciale informatiebord boven de buitenkast geeft heldere instructies en zorgt voor herkenbaarheid: het zal uw buurt niet ontgaan dat u een AED heeft. Wij hebben van u slechts een stroompunt en een mooie plek nodig.

Met een abonnement op Nederland Hartzeker heeft u slechts één verantwoordelijkheid: het
bellen van 112 in geval van nood. Wij regelen alle andere zaken, zodat u onbezorgd en zonder inspanning altijd gebruik kunt maken van een AED. Wij zullen u slechts vragen de kast een keer af te nemen met een doekje. De rest wordt geregeld. Eenvoudiger kunnen we het niet voor u maken.

U kunt kiezen voor een 5 of 8 jarig abonnement, al naar gelang uw wensen en behoeften. Het betreffen altijd all-in abonnementen.

Iedereen mag een AED gebruiken. Zodra je op de aan-knop drukt, begint er een stem te praten die je duidelijk vertelt wat je moet doen. Wanneer je via 112 contact hebt met de meldkamer zullen zij je ondersteunen in het proces.

Het is wel verstandig om in een reanimatiecursus te oefenen hoe je een AED gebruikt. Zo ben je zeker van je zaak als het er op aan komt.

We zullen samen een goede locatie kiezen voor de AED met buitenkast aan de buitenzijde van uw pand. Het is de bedoeling dat de AED op een rechte buitenmuur, op een schaduwrijke plek komt.
Dichtbij een stroompunt binnen (continue stroom 24/7) waarop de AED-kast kan worden aangesloten voor de stroomvoorziening.  

De Rotaid kast heeft slechts een korte draai naar links nodig om te openen. De hele deksel komt los om volledige toegang tot de AED te bieden. De deksel wordt met een riem aan de achterplaat bevestigd en heeft na het openen geen aandacht nodig.

Openen:

AED eruit:

Om de kast te sluiten, plaatst u het deksel ongeveer 15 centimeter naar links (tegen de klok in) en draait u het vervolgens naar rechts totdat het deksel niet verder kan bewegen.

De kast wordt verzegeld door middel van een rode trekzegel.

Het stroomverbruik is direct gerelateerd aan een specifieke klimaatconditie. De 24/7-kast gebruikt in een gematigd klimaat zoals Nederland of België tussen de 150 Kwh en 170 Kwh elektriciteit per jaar.
Je kunt het stroomverbruik van een Rotaid 24/7 vergelijken met een LED televisie.

De hoogte is 89 cm, de breedte 48 cm en de diepte is 18 cm, zie onderstaande tekening.

© Nederland Hartzeker 2024
Created by LR Internet